ما در سیمان زاوه تربت اعتقاد داریم که در کشاکش جهانی شدن و حذف مرزهای اقتصادی، تنها مجموعه هایی به حیات اقتصادی و فنی خود ادامه خواهند داد که از نظر نیروی انسانی خلاق و کارآمد، مدیریت نوین و مبتکر و دانش فنی روزآمد، توان هماوردی با همتایان خویش را چه در منطقه و چه در جهان داشته باشد.سیمان زاوه تربت با بکارگیری همه امتیازات پیش گفته با بهره مندی از 70 سال سابقه صنعت سیمان در کشور و همزمان با نگاه به افق های اقتصادی و فناوری فردا، عزم راسخ دارد واحدی نمونه را به صنعت سیمان معرفی کند تا یکی از شایسته ترین جایگاه ها را در بازار مصرف آینده کشور و منطقه احراز نماید.
با اتکا به ایزد دانا و توانا ، در راه خطیر پیش روی خویش از هر اندیشه والا و همت بلند، با اشتیاق استقبال خواهیم کرد تا به اتفاق میهن عزیز را آباد سازیم.

 
 
وضعیت آب و هوا
 
35 C°
 پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

0511-6303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

0511-6047415
 
دور نگار

0511-6044495

مستقیم مدیرفروش

0511-6047553

 دورنگار دفتر فروش

0511-6044493

دفتر تهران

021-88034136-37

کارخانه

0532-3856000

پست الکترونیک
info@ztcc.ir