آزمایشگاه بتن

از آنجایی که خواص کیفی سیمان باید در نهایت بتواند نیازمندی های بتن راپاسخگو باشد و خود به تنهایی یک ماده ساختمانی نیست بلکه در بتن است که این خاصیت را پیدا می کند دانش تکنولوژی بتن برای تولید کنندگان سیمان امری ضروری است به دنبال این هدف جهت نزدیک سازی اهداف و دیدگاه های تولید کنندگان بتن و سیمان این کارخانه اقدام به ایجاد و تجهیزآزمایشگاه بتن کرده که با توجه به محصول تولیدی روزانه به موازات تستهای سیمان ، بتن مربوطه نیز تهیه و مورد تست قرار می گیرد تا علاوه بر اطمینان از کیفیت سیمان تولیدی بر اساس استاندارد های موجود،  از رفتار سیمان تولیدی در بتن  نیز اطمینان حاصل شود  . این آزمایشگاه دارای تجهیزاتی شامل جک بتن شکن ،الکهای مورد نیاز جهت دانه بندی مصالح ،حوضچه بتن ،ترازو واسلامپ ،مخلوط کن بتن ،وسائل مربوط به اندازه گیری SE ماسه، دستگاه تعیین مقدار هوای موجود در بتن تازه می باشد .

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است