آزمایشگاه میکروسکوپی:

روش میکروسکوپی یک روش کارآمد در دنیا جهت مشاهده ی اثرات شرایط تولید  و مواد اولیه بر کیفیت کلینکر می باشد. مطالعات میکروسکوپی اطلاعاتی در خصوص یکنواختی خوراک کوره و شرایط پخت و خنک شدن کلینکر در گریت  ارائه می دهد که تاثیر بسزایی در کنترل به موقع سیستم پخت و در نتیجه حفظ کیفیت دارد . این آزمایشگاه مجهز به یک دستگاه میکروسکوپ نوری ،انعکاسی    Leitz     آلمان می باشد که در حال حاضر از تکنیک نوری آن استفاده می شود  در این تکنیک با استفاده از دستگاه دیسکو پلان و پولیش مقطع نازکی از کلینکر تهیه شده که درصد های فاز آلیت وبلیت ،سایز این فاز ها ، رنگ بلیت و بیرفرژانس آلیت مورد بررسی قرار می گیرد.

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است