آزمایشگاه X-RAY وتنظیم مواد:

این آزمایشگاه شامل دستگاه ایکس ری ARL-9900  ساخت کمپانیThermo  سوییس، سیستم تنظیم مواد اتومات Romix  ساخت و طراحی شرکت KHD  آلمان ، سیستم ارسال نمونه اتوماتیک ، سیستم های آماده سازی نمونه ( آسیا و پرس قرص ) Herzog  آلمان و دستگاه آنالیز آنلاین GEOSCAN  از شرکت Scantech  استرالیا که در ابتدای خط تولید جهت کنترل آنلاین مواد ورودی به سالن اختلاط  نصب شده است می باشد که کنترل مواد از ابتدای خط تولید تا انتهای خط تولید برعهده این آزمایشگاه می باشد.

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است