پذیرش کار آموز

هدف از تدوین این بخش ،تشریح چگونگی اجرای فرایند پذیرش کارآموز در سیمان زاوه تربت می باشد.

روش جذب کارآموز:

 • ارائه معرفی نامه کارآموز از سازمان یا مرکز آموزشی مربوطه به شرکت سیمان زاوه تربت.
 • تایید معرفی نامه از سوی مدیریت ارشد سازمان و ارجاع به واحد اداری و سیستمها و روشها وآموزش.
 • ارسال نامه پذیرش کارآموز به مرکز آموزشی یا سازمان مربوطه.
 • مراجعه کارآموز به واحد سیستمها وروشها وآموزش و تکمیل فرم تعهد نامه کارآموزی و مشخص شدن دپارتمان مربوطه با توجه به رشته تحصیلی کارآموز و نیاز واحدهای مختلف.
 • معرفی کارآموز به انتظامات جهت کنترل ورود و خروج.
 • معرفی کار آموز به واحد HSE جهت توجیه نکات ایمنی و زیست محیطی لازم و نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی در سایت و تحویل گرفتن لوازم مربوطه.
 • معرفی کارآموز به کانیتن جهت نهار.
 • معرفی کارآموز به مدیر مربوطه جهت انجام کارآموزی.
 • انجام فعالیت کارآموز زیر نظر مستقیم مسئول تعیین شده.
 • ارائه گزارش کارآموزی توسط کارآموز به واحد و همچنین ارائه به مرکز آموزشی مربوطه.
 • صدور گواهی پایان کارآموزی و ثبت سوابق مربوطه.

 

رشته های دانشگاهی کارآموزان:

مهندسی نرم افزار، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک،مهندسی معدن، مهندسی برق ،برق صنعتی ، مدیریت دولتی، مهندسی بهداشت حرفه ای ، مهندسی فناوری اطلاعات ،مهندسی صنایع

 

شماره تماس واحد سیستمها و روشها وآموزش: 53856215 و 53856240 - 051

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
 1. موقعیت کارخانه
 2. دفتر مشهد
 3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است