مناقصه-1400     آگهی فراخوان مناقصه عمومی  شرکت سیمان زاوه تربت در نظر دارد عملیات استخراج (حفاری ، انفجار) و حمل سنگ آهک مورد نیاز کارخانه را به پیمانکار واجد شرایط با توجه به این...
مناقصه-2-99     این آگهی منقضی شده است آگهی فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول) شرکت سیمان زاوه تربت در نظر دارد عملیات استخراج (حفاری ، انفجار) و حمل 400،000 تن سنگ آهک مورد نیاز کارخانه را به پیمانکار...
مناقصه-99* این آگهی منقضی شده است*     آگهی فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول) شرکت سیمان زاوه تربت در نظر دارد اجرای کلیه عملیات استخراج سنگ آهک و خاک آلویوم معدن، بارگیری و حمل به کارخانه، واقع در...
مناقصه*این مناقصه منقضی شده است*     آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(نوبت اول)   شرکت سیمان زاوه تربت در نظر دارد اجرای عملیات حفاری، آتشباری معدن ، بارگیری و حمل ازمعدن به کارخانه ،...

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است