مدیریت پسماند

با توجه به ماهیت پسماندها و ضایعات حاصل از فرایندها و فعالیتهای شرکت سیمان ، در هر واحد انواع پسماندها و ضایعات شناسایی و بر اساس حجم و نوع ضایعات ، روش و دفعات نظافت، نحوه انبارش ، مسئول و محل جمع آوری شناسایی و جهت تعیین تکلیف اقدام لازم صورت می گیرد .و بر این اساس از ظروف زباله مخصوص و به تفکیک نوع زباله استفاده می گردد. کلیه ضایعات و پسماندها به محل انبار ضایعات و یا محلهای مشخص شده دیگر منتقل می گردد. ضایعات در محل انبار ضایعات به هفت گروه شامل : ضایعات فلزی ، مکانیکی ، تاسیساتی ، برقی ، چوبی ، سیالات روغنی و لاستیکهای فرسوده و همچنین ظروف تفکیکی زباله به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند.

  • تیز و برنده (سطل قرمز )
  • عفونی وشیمیایی (سطل زرد)
  • کاغذ و کارتن  (سطل سبز و نارنجی (کارتن پلاست))
  • پسماندهای عادی (خانگی و شبه خانگی ) (سطل آبی / فلزی داخل محوطه / مشبک سفید رنگ )
  • موادآغشته به روغن (سطل مشکی متوسط)
  • پاکتهای ضایعاتی سیمان (سطل مشکی بزرگ )
  • برقی  (سطل سفید)

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است